Sprowadzamy samochody na
indywidualne zamówienie

Autoryzowany serwis i montaż instalacji gazowych BRC

Image not available

Serwis i montaż instalacji gazowych STAG

Image not available

Serwis i montaż instalacji gazowych ZAVOLI

Image not available

Serwis i montaż instalacji gazowych KME

Image not available

TEST SZCZELNOŚCI I WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI

Aby układ klimatyzacji mógł wydajnie i bezawaryjnie pracować musi być szczelny. Jakiekolwiek nieszczelności powodować będą ubytek czynnika roboczego, co skutkować będzie obniżeniem wydajności klimatyzacji. Oprócz czynnika roboczego z układu wyciekać będzie także olej smarujący kompresor, co grozi zatarciem tego najdroższego w całym systemie elementu. Nieszczelny przewód przed kompresorem może także powodować zasysanie przez niego powietrza atmosferycznego do układu skutkując jego zawilgoceniem, przeładowaniem i nieprawidłową pracą lub całkowitą awarią.

Wykonując okresowy przegląd klimatyzacji, jak również w przypadku podejrzewania niesprawności w układzie, należy przeprowadzić sprawdzenie szczelności układu. Wykonuje się to poprzez podłączenie do odpowiednich zaworów wysokiego i niskiego ciśnienia specjalnej stacji do obsługi klimatyzacji samochodowej. Urządzenie to samoczynnie odsysa zawarty w układzie klimatyzacji czynnik roboczy, a następnie wytwarza w nim próżnię. Ma to na celu osuszenie układu ze zgromadzonej w nim wilgoci oraz umożliwia – po odczekaniu precyzyjnie odmierzanego czasu – sprawdzenie, czy próżnia wytworzona w układzie utrzyma się. Jeśli nie – oznacza to, że układ jest nieszczelny. Należy wtedy wyszukać miejsce, w którym powstała nieszczelność i element ten naprawić. Drugim o wiele lepszym i dokładniejszym sposobem jest test szczelności azotem. Do pustego układu wpuszcza się azot pod ciśnieniem 27-30bar i obserwuje na manometrach czy ciśnienie jest stałe czy się zmniejsza. Jeśli jest stałe, wtedy mamy 100% gwaracji, że układ jest szczelny, w przeciwnym wypadku podejmujemy się szukania nieszczelności. Najgrzej jest w wypadkach, kiedy ciśnienie ubywa bardzo powoli (np. 1 bar na pół godz), wtedy szukanie mikronieszczelności może zająć dużo czasu i wiązać się z większymi kosztami. Nieszczelności szukamy poprzez spryskanie wszystkich elementów pianą pod ciśnieniem i dokładne obserwowanie złącz, rurek, skraplacza itp. Zabieg ten często wymaga rozebrania wielu elementów pojazdu (np. żeby dostać się do skraplacza). 

Nawet jeśli nie zamierzamy korzystać z klimatyzacji nie należy zaniedbywać tego rodzaju usterki, gdyż przez powstałą nieszczelność do układu dostawać się będzie wilgoć, powodująca korozję tłoków kompresora i zniszczenie osuszacza klimatyzacji.